Felanmälan

Felanmälan

Här finns kontaktuppgifter för felanmälan till HSB (föreningens fastighetsskötare) och för övrig felanmälan. Tänk på att det oftast är du själv som betalar för åtgärder som fastighetsskötaren utför i din lägenhet, se stadgarna 5 §.

Felanmälan HSB

HSB Kund- och medlemsservice (fastighetsskötare)

Tel: 010-442 11 00 (må-ons & fre: 08.00-16.30, tor: 08:00-18:00)

E-post: service.stockholm@hsb.se


Felanmälan kan även göras dygnet runt på webben:

www.hsb.se/stockholm


Felanmälan JOUR

HSB-Jouren - endast för akuta åtgärder utanför arbetstid

Tel: 08-695 00 00


Övrig felanmälan

Kabel-TV - ComHem - 0771 55 00 00

Skadedjur - Anticimex - 08 517 634 00

Entréportar - Karlalås - 08 663 92 16

Hushållsavfallskärl - Trafikkontoret - 08 508 46 540

Återvinningsrum - Ragnsells - 0771-88 88 88

Jourlåssmed - Karlalås - 08 663 92 16