Styrelse & dokument

Styrelse &

dokument

Styrelsen 2021/2022

Ann Skoglund, ordförande

Astrid Lindahl, ledamot, kassör

Erik Lindved, ledamot, sekreterare

Planerade styrelsemöten

Styrelsen sammanträder en gång i månaden under verksamhetsåret. Se nedan datum för kommande möte. 


Måndag 11/10 2021